עו"ד הטרדה מינית

הטרדה מינית, מהווה למעשה התנהגות בעלת אופי מיני, אשר טומנת בחובה פגיעה בכבוד האדם, פרטיותו, חירותו וזכותו לשוויון.
החוק למניעת הטרדה מינית – התשנ"ח 1998, מגדיר מספר סוגי התנהגויות, הנחשבים כהטרדה מינית:

  • סחיטה באיומים – מתייחסת למצב בו האדם המוטרד נדרש לעשות מעשה בעל אופי מיני. 
  • מעשים מגונים – עבירה פלילית, אשר מוגדרת בהרחבה בחוק העונשין הפלילי.
 • הצעות חוזרות שהינן בעלות אופי מיני – הצעות אשר ממשיכות להיות מופנות כלפי המוטרד, למרות שהוא הראה כי אינו מעוניין בהן. 
 • התייחסויות חוזרות אשר מתמקדות במיניות של אדם ומופנות כלפיו וממשיכות למרות שאותו אדם הראה כי אינו מעוניין בהן.
 • התייחסות משפילה אשר מופנית כלפי אדם מסוים ביחס למיניותו, מינו או נטייתו המינית. 
 • פרסום של תצלום, הקלטה, או סרט של אדם, אשר מתמקדים במיניותו וזאת ללא הסכמתו. 

הפעולות בהן ניתן לנקוט במקרים של הטרדה מינית:

במקרה של הטרדה מינית, ניתן לפעול הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי (תביעת פיצויים).
להלן הליכים שונים בהם ניתן לנקוט במקרים של הטרדה מינית:

 • הגשה של תלונה במשטרה – הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית והעונש עליה הוא מאסר. במהלך חקירה משטרתית, הנפגע/ת יכול לבחור אם להיחקר על ידי חוקר או על ידי חוקרת. כמו כן, ניתן להגיע בעת הגשת התלונה מלווים ע"י עורך דין.
 • הגשת תביעת פיצויים – במסגרת הליך זה, ניתן לבחור ב-1 מתוך 2 מסלולים אופציונאליים:
 • פיצויים כספיים ללא הוכחת נזק ב-1 באוגוסט 2013, יצא תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, על פיו, הפיצוי המרבי אותו ניתן לדרוש על הטרדה מינית במקום העבודה הוא 120 אלף ₪ (עד לאותו התיקון, הסכום המרבי עמד על 50,000 ₪.)
  את הפיצוי ניתן לקבל בהליך של הגשת תביעה, כאשר הפיצוי, יכול להתקבל במלואו גם ללא הוכחת נזק. 
 1. פיצויים כספיים עם הוכחת נזקים – הוכחה של נזקים ספציפיים אשר נגרמו בעקבות ההטרדה המינית, תאפשר הגשת תביעת פיצויים גבוהים משמעותית מ-120,000 ₪ (שהינו סכום הפיצויים המקסימאלי, אותו ניתן לקבל ללא הוכחת נזק).
 • הליך משמעתי – אם מדובר בהטרדה מינית בעבודה, ניתן לפתוח בהליך משמעתי אצל המעסיק – זאת, בהתבסס על הוראות תקנון המשמעת. הליך זה יכול לגרום לפגיעה בשכר העובד/ת לתקופה מסוימת, לפגוע בדרגת העובד/ת, להוביל לנזיפה בעובד/ת ואף לגרום לפטוריו/ה.
  • הגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים – מדובר בתביעה אשר מטרתה קבלת פיצוי כספי. תביעה זו מתאפשרת רק במקרה בו המטריד הורשע בהליך הפלילי.
   סכום הפיצוי בתביעה שכזו, אינו מוגבל והוא נקבע בהתאם לגובה הנזק. במקרה שתביעה נגררת שכזו אינה מתאפשרת, למשל אם חלף הזמן להגשתה, קיימת אפשרות להגשה של תביעה אזרחית רגילה
 • הגשת תביעה לביטוח לאומי – ישנם מקרים, בהם הטרדה מינית בעבודה תוכר כפגיעת עבודה.עובד/ת אשר נפגע/ת מהטרדה מינית בעבודה וכתוצאה מכך אינו/ה מסוגל/ת להמשיך לעבוד, יכול/ה להגיש תביעה לביטוח לאומי ולהיות זכאי/ת לקבלת דמי פגיעה בגין אובדן ההכנסה.

בכדי להגדיל משמעותית את הסיכויים לקבלת סכום הפיצויים המירבי, קיימת חשיבות גבוהה להסתייע בעורך דין מקצוע ובמקום הזה בדיוק, נכנסת עו"ד ג'ני זיו לתמונה.
עורכת הדין זיו, מלווה את לקוחותיה לאורך כל שלבי התהליך, החל ממתן ייעוץ ראשוני, דרך ניהול משא ומתן ועד לשלב הגשת התביעה הכספית, עד לשלב מתן פסק הדין. 

מי שמקיש בדלת יקבל תשובה 

אנו מתחייבים לחזור אליך תוך יום עסקים אחד! 

לשיחת ייעוץ

דילוג לתוכן